Aangepast Paardrijden Bij Jet is erkend leerbedrijf geworden.
24-05-2015
"Bij Jet" is op 18 mei j.l. door Calibris, Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport, erkend als leerbedrijf. Deze erkenning geldt voor Sport en Bewegen en geeft aan dat studenten op MBO niveau, die opgeleid worden voor Sport- en bewegingsleider (3) hier een goede begeleiding kunnen krijgen van hun stages en afstudeeropdrachten. "Bij Jet" zal worden opgenomen in het register van erkende leerbedrijven.


Nascholing op het gebied van therapie voor hersenletsel en Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS)
24-03-2015
Zondag 22 maart ben ik naar een nascholingsbijeenkomst geweest van de FPG over het therapeutisch paardrijden voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel en over het therapeutisch paardrijden voor mensen die lijden aan PTSS. De docente op die bijeenkomst was de uit Israel afkomstige Anita Shkedi die heel veel aansprekende voorbeelden in haar betoog gebruikte. Ik heb deze dag heel veel geleerd.De paarden
02-04-2014
Nu Edgar en Marco met pensioen zijn, maakt "Bij Jet" gebruik van enkele 'nieuwe' paarden. Deze paarden zijn voor veel ruiters oude bekenden omdat ze wel vaker ingezet zijn voor de lessen. Het gaat om Missy en Wayne. Sancho is door "Bij Jet" verkocht maar wordt op de donderdagavond nog wel voor de lessen gebruikt.


Nascholing over lesgeven aan dove en slechthorende ruiters
04-10-2013
Op 4 oktober heeft "Bij Jet" een nascholing gevolgd over het lesgeven aan dove en slechthorende ruiters. 


Stavros
17-06-2013
Donderdag 13 juni heeft Bij Jet Stavros gekocht. Tijdens zijn proefperiode is gebleken dat Stavros heel geschikt is voor het werk. De ruiters rijden graag op hem. Hij is rustig en stabiel.


Aangepast paardrijden
"Bij Jet"
Aangepast paardrijden "Bij Jet",  Stal Balemans,  Laanzichtweg 105,  4847 SH Teteringen                                                                                  KvK-nr: 50288288, BTW nummer: 90833144B01